घरेलु उद्योग भनेको के हो ?

घरेलु उद्योग भनेको के हो ? साधारण मेसिनको माध्यमले आफ्नै घरबाट पनि शुरु गर्न सकिने उत्पादनमुलक ब्यावसायलाइ..