थोरै लगानिमा सप्लायर्स बिजनेस कसरी शुरु गर्ने ?

थोरै लगानिमा सप्लायर्स बिजनेस सप्लायर्स सम्बन्धी ब्यावसाय गर्दा थोरै मार्जिन राखेर सामान बेच्नुपर्ने भएकोले..