कुन कुन नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनिहरु दर्ता भएका छन ?

कुन कुन नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनिहरु दर्ता भएका छन ? नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनिहरुको लागि नेपालमा एकदमै कडा नियम..