कङ्गाल बनाउनेछन यस्ता आदतले तपाइलाइ

कङ्गाल बनाउनेछन यस्ता आदतले तपाइलाइ   हरेक मान्छेको सफलता र असफलता पछ्डी उसको कामको प्रभाव हुन्छ, त्यो काम..