शेयर बजार भुज्नै पर्ने 50 वटा Basic Terms हरु यानिकी महत्वपुर्ण आधारभूत कुराहरु

शेयर बजार भुज्नै पर्ने 50वटा basic termsहरु यानिकी महत्वपुर्ण आधारभूत कुराहरु!!! 1) Bull & Bear शेयर बजारको मूल्य घट्यो भने बीयर..